Artykuły

Koronacja

Drukuj
Utworzono: środa, 13, maj 2015

Inwestycje 2015

Drukuj
Utworzono: czwartek, 26, luty 2015

 

Lp.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w budżecie na 2015 r.

1.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabajce (POIŚ) 22 125 222,00 zł  

2.

Budowa szkolnej  hali sportowej przy SLO w Głogowie Małopolskim 1 639 829,89 zł    

3.

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Głogów Małopolski poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabajka 526 916,54  zł    

4.

Wykup sieci  wodno-kanalizacyjnej 20 000,00 zł    

5.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 zł    

6.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Woli Cichej (rozpoczęcie inwestycji) 3 000,00 zł    

7.

Budowa parkingu w Budach Głogowskich 15 000,00 zł    

8.

Budowa parkingu w Przewrotnem 13 000,00 zł    

9.

Budowa parkingu przy drodze gminnej w Miłocinie (okolice kościoła) 20 000,00 zł    

10.

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 120 000,00 zł    

11.

Budowa chodników w Rudnej Małej 208 950,57 zł    

12.

Remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Styków, Lipie w gminie Głogów Małopolski oraz zagospodarowanie otoczenia w Wysokiej Głogowskiej w gminie Głogów Małopolski 241 240,82 zł    

13.

Wykup gruntów 200 000,00 zł    

14.

Zakup samochodu pożarniczego 30 000,00 zł  

 

15.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski 22 125 222,00 zł  

 

16.

Projekt oświetlenia Styków Janciówka 3 000,00 zł  

 

17.

Uzupełnienie oświetlenia w Zabajce 5 000,00 zł  

 

18.

Projekt oświetlenia drogi Pogwizdów – Rudna Wielka 9 700,00 zł  

 

19.

Projekt zagospodarowania parku przy domu ludowym w Rudnej Małej 10 000,00 z  

 

20.

Rozbudowa i modernizacja Domu kultury w Głogowie Małopolskim 271 941,00 zł  

 

21.

Dotacja  dla Parafii Rzymsko katolickiej w Przewrotnem na modernizację  kościoła   wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-1047 40 000,00 zł    

22.

Dotacja dla Parafii Rzymsko katolickiej w Miłocinie  na modernizację  kaplicy    wpisanej do rejestru zabytków pod Nr  B- 5551 z dnia 7 listopad 2012 20 000,00 zł    

23.

Wykonanie częściowe zaplecza hali sportowej w Rogoźnicy 7 523,68 zł    

24.

 Wykonanie częściowe ogrodzenia boiska sportowego oraz zakup kosiarki w Pogwizdowie Nowym 13 000,00 zł    

25.

Stadion w Pogwizdowie Starym 12 000,00 zł    

26.

       

27.

       

28.

       

29.

       

30.

       

31.

       

32.

       

33.

       
 34.        
 35.        
 35.        
36.        
 37.        
38.      
 39.        
 40.        
 41.        
 42        
 43        
 44        
45        
 46        
 47        
 48        
 48        
 49        
 50        
 51        
 52        
 53        
 54        
 55        
 56        
 57        
 58        
 59        
 60        
 61        
 62        
 63        
 64        
 65        
 67        
68        
69        
 70        

Nabór do przedszkola w Rogoźnicy

Drukuj
Utworzono: wtorek, 28, październik 2014

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Głogów Małopolski oraz społeczności miejscowości Rogoźnica, informujemy że  rozpoczęły się zapisy dzieci do  przedszkola w Rogoźnicy. Przedszkole zostanie utworzone w budynku byłej szkoły. Aby dostosować pomieszczenia do aktualnych przepisów prowadzone są w nim prace adaptacyjne i termomodernizacyjne, które zostaną zakończone do końca bieżącego miesiąca.
Dlatego też zapraszamy rodziców mających dzieci w wieku przedszkolnym do korzystania z placówki.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 17 85 16 400 lub z sekretariatem Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. tel. 17 8515 124.

 

 

Miasteczko

Drukuj
Utworzono: piątek, 26, wrzesień 2014

Czytaj więcej: Miasteczko

Sport w gminie

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 08, wrzesień 2014

 

KLASA OKRĘGOWA WYNIKI 2014/2015  

http://www.90minut.pl/liga/0/liga7586.html

  


 

 KLASA A1  WYNIKI 2014/2015

http://www.90minut.pl/liga/0/liga7587.html

 


 

TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH ROZGRYWANYCH

PRZEZ KP ZABAJKA W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

 

 

 

 

 http://www.90minut.pl/mecze_druzyna.php?id=10635&id_sezon=85

 


  

 TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH ROZGRYWANYCH PRZEZ

  KS GŁOGOVIA GŁOGÓW W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

 

  
http://glogovia.futbolowo.pl/menu,7,21,terminarz.html

 

 

                      

Siatkówka LKS  "GŁOGOVIA" GŁOGÓW MŁP.

SEZON 2014/2015 III LIGA MĘŻCZYZN

 

 

 

SKŁAD

 

L.p.

IMIĘ  I  NAZWISKO

Wzrost

Numer

1.      

 

Czerwiński Arkadiusz

 

195

 

13

2.      

 

Dziadosz Paweł

 

191

 

9

3.      

 

Gaweł Mateusz

 

193

 

11

4.      

 

Jendryassek Tomasz

 

192

 

3

5.      

 

Kazała Michał

 

194

 

7

6.      

 

Kalandyk Kamil

 

181

 

1

7.      

 

Kozub Przemysław

 

178

 

14

8.      

 

Lasota Sławomir

 

182

 

10

9.      

 

Madej Maciej

 

194

 

4

10.   

 

Mardoń Rafał

 

193

 

8

11.   

 

Pieczonka Stanisław

 

200

 

2

12.   

 

Skarbowski Mateusz

 

187

 

5

13.   

 

Śnieżek Daniel

 

182

 

12

14.   

 

Środa Tomasz

 

182

 

6

  

 

Sekcja Młodzieżowa

 http://glogovia.futbolowo.pl/menu,59,61,terminarz.html

                                     


 

TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH ROZGRYWANYCH PRZEZ

KS ORZEŁ Wysoka Głogowska W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

 

 

 

http://ksorzel.linuxpl.info/www/index.php?option=com_joomsport&view=calendar&sid=7&Itemid=121 

 


Trampkarze        

 http://ksorzel.linuxpl.info/www/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=92    

  

TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH ROZGRYWANYCH PRZEZ

LZS POGWIZDÓW NOWY W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

 

http://lzspn.futbolowo.pl/menu,3,terminarz-rozgrywek.html

 

 Spotkania jako gospodarz drużyna LZS Pogwizdów Nowy rozgrywa na stadionie w Rudnej Małej.

 


 

TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH ROZGRYWANYCH PRZEZ

KS VICTORIA BUDY GŁOGOWSKIE W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

 

 

http://www.90minut.pl/mecze_druzyna.php?id=10615&id_sezon=85

 


 

TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH ROZGRYWANYCH PRZEZ

KS RUDZIK RUDNA MAŁA W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

 

 

http://rudzikrudnamala.futbolowo.pl/menu,22,24,terminarz-rozgrywek.html

 


 

TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH ROZGRYWANYCH PRZEZ

PKS HPP JEDNOŚĆ HUCISKO - TRAMPKARZE - W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015

 

 

http://hppjednosc.futbolowo.pl/menu,67,69,terminarz-rozgrywek.html

 


 

Ogniwa fotowoltaiczne

Drukuj
Utworzono: piątek, 22, sierpień 2014

W ramach programu PROSUMENT gmina w imieniu mieszkańców może wystąpić o dofinansowanie  na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

 

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki z dotacją i wynosi 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, przy czym wartość dofinansowania wyniesie 40%. Nabór wniosków jest w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dla kogo dofinansowanie:

 

    dla właścicieli budynków mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych);

    dla właścicieli budynków będących w budowie;

 

Minimum 505 powierzchni całkowitej budynku musi być przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe, przez osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nim. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego mieszkańca wynosi 100 tys. złotych. Maksymalny okres dofinansowania 15 lat.

 

Korzyści z posiadania mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5kWh:

 

    jeżeli roczne zużycie energii elektrycznej w domu wynosi 5000kWh;

    jeżeli miesięczne rachunki wynoszą około 250 zł;

    produkujesz własną energię;

    zamontuj na dachu domu instalację o mocy 5kW;

    koszt jej montażu wyniesie 34 700,00;

    możesz otrzymać dotację w wysokości 13 900,00 (40% procent inwestycji);

    pozostałą część spłacisz w ramach preferencyjnego kredytu udzielonego z NFOŚIGW, wysokość raty ok. 130 zł miesięcznie przez 15 lat, oprocentowanie 1%;

    instalacja produkuje prąd, który jest zużywany na potrzeby domu i jego mieszkańców;

    twoje rachunki za prąd zaczynają spadać, bo nie pobierasz energii z sieci;

    z oszczędności za rachunki spłacisz kredyt;

    ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie sprzedawana do zakładu energetycznego w cenie 16-18 groszy za każdą kWh;

    umowa o sprzedaż energii jest podpisywana z zakładem energetycznym na czas nieokreślony;

    koszty przyłączenia do sieci i koszty licznika ponosi zakład energetyczny;

    pamiętaj: instalacja fotowoltaiczna działa sprawnie przez 25 lat.

 

 

Czym jest mikro instalacja fotowoltaiczna ? ( o mocy do 40 kW)

 

    to panele produkujące energię elektryczną ze słońca;

    dla osób indywidualnych nie ma potrzeby zdobywania koncesji;

    nadprodukcja prądu, która nie zostanie skonsumowana. Może być odsprzedana do sieci;

    daje możliwość zminimalizowania rachunków za energię elektryczną ;

    instalacja montowana na dachu (nie ma potrzeby modernizacji i przeróbki budynku)

    szybki montaż i natychmiastowe uruchomienie;

    brak kosztów przyłączenia do sieci;

 

Aplikowanie o środki jest uzależnione od zainteresowania mieszkańców. Aby gmina mogła wystąpić o środki, musi zebrać chętnych, na łączną wartość inwestycji min. 1 milion złotych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy. 

 

Koszty przykładowych instalacji fotowoltaicznych 

 

Al-Anon

Drukuj
Utworzono: piątek, 07, marzec 2014

 

Czytaj więcej: Al-Anon

Inwestycje 2014

Drukuj
Utworzono: środa, 05, luty 2014

 

Lp.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w budżecie na 2014 r.

1.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabajce (POIŚ) 22 125 222,00 zł  

2.

Budowa szkolnej  hali sportowej przy SLO w Głogowie Małopolskim 5 060 029,95 zł  

3.

Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głogów Małopolski (RPO WP) 4 566 372,08 zł

 

4.

Projekt kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych przy autostradzie A4 30 000,00 zł  

5.

Modernizacja płyty rynku w Głogowie Małopolskim 70 000,00 zł    

6.

Projekt budowy chodnika w Przewrotnem 26 000,00 zł  

 

7.

Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Głogowie Małopolskim 150 000,00 zł  

8.

Projekt budowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Głogowie Małopolskim 25 000,00 zł  

 

9.

Budowa parkingu przy ul. Jaśminowej w Głogowie Małopolskim 30 000,00 zł  

10.

Budowa chodnika przy ul. Partyzantów w Głogowie Małopolskim 45 000,00 zł  

11.

Budowa chodnika na os. Słonecznym w Głogowie Małopolskim 30 000,00 zł  

12.

Wykonanie nakładki na ul. Długiej w Głogowie Małopolskim 30 000,00 zł  

 

13.

Wykonanie projektu chodnika na ul. Polnej w Głogowie Małopolskim 8 900,00 zł    

14.

Budowa ul. Szopena w Głogowie Małopolskim 300 000,00 zł  

15.

Wykonanie nakładki na drodze za sklepem GS do mostu w Wysokiej Głogowskiej 50 000,00 zł  

16.

Budowa drogi w Budach Głogowskich (do ośrodka Caritas) 100 000,00 zł  

17.

Budowa parkingu przy Domu Ludowym w Hucisku 20 000,00 zł  

18.

Budowa drogi w kierunku cmentarza w Stykowie 30 000,00 zł  

19.

Budowa chodnika w Stykowie 50 000,00 zł  

20.

Wykonanie projektu parku w Rogoźnicy 40 000,00 zł  

21.

Budowa drogi  w Rudnej Małej (w kierunku firmy Vidok) NPPDL 503 509,00 zł  

22.

Budowa chodnika w Miłocinie 100 000,00 zł  

 

23.

Budowa chodnika w Budach Głogowskich 232 000,00 zł  

24.

Budowa chodnika w Przewrotnem 150 000,00 zł  

25.

Budowa chodnika w Pogwizdowie Starym 288 199,97 zł  

26.

Budowa chodnika w Rogoźnicy i Rudnej Małej 600 000,00 zł  

27.

Realizacja projektu „PseAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” (RPO WP) 171 462,00 zł  

28.

Modernizacja szkoły w Hucisku 60 000,00 zł  

29.

Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Głogowie Młp. 20 000,00 zł  

30.

Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Styków (Janciówka) 3 000,00 zł  

 

31.

Budowa oświetlenia w Budach Głogowskich (Zacinki) 14 000,00 zł  

 

32.

Wymiana oświetlenia na stadionie w Głogowie Małopolskim 20 000,00 zł  

33.

Budowa oświetlenia od ul. Sosnowej w Głogowie Małopolskim w kierunku Grabnika 94 956,00 zł  

 

 34. Budowa oświetlenia w Wysokiej Głogowskiej (koło firmy Stolares) 50.000,00 zł  

 35. Wykonanie projektu oświetlenia drogi w Wysokiej Głogowskiej (osiedle Iglopol) 3 300,00 zł  

 

 35. Budowa oświetlenia Styków (Kamieniec) 20 000,00 zł  

 

36. Budowa oświetlenia Zabajka -  Głogów Małopolski 65,602,92 zł  

 

 37. Budowa piłkochwytów na boisku na os. Słonecznym i na os. Niwa 22 140,00 zł  

 

38. Wykonanie projektu oświetlenia drogi Miłocin – Rudna Wielka 40 000,00 zł

 

 39. Projekt i modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim 140 000,00 zł  

 

 40. Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Rogoźnicy 13 369,70 zł  

 41. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej 6 178,45 zł  

 

 42 Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Rudnej Małej 6 000,00 zł  

 

 43 Budowa Domu Ludowego w Budach Głogowskich 700 000,00 zł  

 44 Modernizacja Domu Ludowego w Przewrotnem 20 000,00 zł  

 

45 Modernizacja Domu Ludowego w Hucisku 20 000,00 zł  

 

 46 Modernizacja Domu Ludowego w Pogwizdowie Starym 10 000,00 zł  

 

 47 Modernizacja Domu Ludowego w Stykowie 50 000,00 zł  

 

 48 Modernizacja Domu Ludowego w Zabajce 10 000,00 zł  

 

 48 Modernizacja Domu Ludowego w Lipiu 40 000,00 zł  

 

 49 Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim 143 843,66 zł  

 

 50 Budowa podłogi tanecznej w Stykowie 10 000,00 zł  

 51 Budowa podłogi ze sceną i zadaszeniem w Wysokiej Głogowskiej  44 828,28 zł  

 52 Budowa siłowni terenowej w Głogowie Małopolskim 30 000,00 zł  
 53 Przebudowa ul.Słonecznej w Wysokiej Głogowskiej 67 969,80 zł  
 54 Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim 25 000,00 zł  
 55 Budowa bieżni boiska sportowego w Pogwizdowie Starym 10 507,68 zł    
 56 Budowa placu zabaw w Pogwizdowie Nowym  9 713,80 zł    
 57 Budowa placu zabaw koło Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej 24.868,00 zł     
 58 Doposażenie placu zabaw w Budach Głogowskich 31.085,00 zł    
 59 Projekt budowy budynku sportowego w Pogwizdowie Nowym i Hucisku 40 000,00 zł    
 60 Modernizacja boiska sportowego w Miłocinie  10 000,00 zł    
 61 Budowa chodnika w Budach Głogowskich (Kmiecie) 9 000,00 zł    
 62 Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie kompleksów leśnych w Budach Głogowskich 18 034,04 zł    
 63        
 64        
 65        
 67        
68        
69        
 70        
Joomla Business Templates by template joomla