Artykuły

Ogniwa fotowoltaiczne

Drukuj
Utworzono: piątek, 22, sierpień 2014

W ramach programu PROSUMENT gmina w imieniu mieszkańców może wystąpić o dofinansowanie  na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

 

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki z dotacją i wynosi 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, przy czym wartość dofinansowania wyniesie 40%. Nabór wniosków jest w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dla kogo dofinansowanie:

 

    dla właścicieli budynków mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych);

    dla właścicieli budynków będących w budowie;

 

Minimum 505 powierzchni całkowitej budynku musi być przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe, przez osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nim. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego mieszkańca wynosi 100 tys. złotych. Maksymalny okres dofinansowania 15 lat.

 

Korzyści z posiadania mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5kWh:

 

    jeżeli roczne zużycie energii elektrycznej w domu wynosi 5000kWh;

    jeżeli miesięczne rachunki wynoszą około 250 zł;

    produkujesz własną energię;

    zamontuj na dachu domu instalację o mocy 5kW;

    koszt jej montażu wyniesie 34 700,00;

    możesz otrzymać dotację w wysokości 13 900,00 (40% procent inwestycji);

    pozostałą część spłacisz w ramach preferencyjnego kredytu udzielonego z NFOŚIGW, wysokość raty ok. 130 zł miesięcznie przez 15 lat, oprocentowanie 1%;

    instalacja produkuje prąd, który jest zużywany na potrzeby domu i jego mieszkańców;

    twoje rachunki za prąd zaczynają spadać, bo nie pobierasz energii z sieci;

    z oszczędności za rachunki spłacisz kredyt;

    ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie sprzedawana do zakładu energetycznego w cenie 16-18 groszy za każdą kWh;

    umowa o sprzedaż energii jest podpisywana z zakładem energetycznym na czas nieokreślony;

    koszty przyłączenia do sieci i koszty licznika ponosi zakład energetyczny;

    pamiętaj: instalacja fotowoltaiczna działa sprawnie przez 25 lat.

 

 

Czym jest mikro instalacja fotowoltaiczna ? ( o mocy do 40 kW)

 

    to panele produkujące energię elektryczną ze słońca;

    dla osób indywidualnych nie ma potrzeby zdobywania koncesji;

    nadprodukcja prądu, która nie zostanie skonsumowana. Może być odsprzedana do sieci;

    daje możliwość zminimalizowania rachunków za energię elektryczną ;

    instalacja montowana na dachu (nie ma potrzeby modernizacji i przeróbki budynku)

    szybki montaż i natychmiastowe uruchomienie;

    brak kosztów przyłączenia do sieci;

 

Aplikowanie o środki jest uzależnione od zainteresowania mieszkańców. Aby gmina mogła wystąpić o środki, musi zebrać chętnych, na łączną wartość inwestycji min. 1 milion złotych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy. 

 

Koszty przykładowych instalacji fotowoltaicznych 

 

Al-Anon

Drukuj
Utworzono: piątek, 07, marzec 2014

 

Czytaj więcej: Al-Anon

Inwestycje 2014

Drukuj
Utworzono: środa, 05, luty 2014

 

Lp.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w budżecie na 2014 r.

1.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabajce (POIŚ) 22 125 222,00 zł    

2.

Budowa szkolnej  hali sportowej przy SLO w Głogowie Małopolskim 5 060 029,95 zł    

 

3.

Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głogów Małopolski (RPO WP) 4 566 372,08 zł

 

 

4.

Projekt kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych przy autostradzie A4 30 000,00 zł  

 

5.

Modernizacja płyty rynku w Głogowie Małopolskim 70 000,00 zł    

 

6.

Projekt budowy chodnika w Przewrotnem 26 000,00 zł  

 

7.

Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Głogowie Małopolskim 150 000,00 zł  

8.

Budowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Głogowie Małopolskim 25 000,00 zł  

 

9.

Budowa parkingu przy ul. Jaśminowej w Głogowie Małopolskim 30 000,00 zł    

10.

Budowa chodnika przy ul. Partyzantów w Głogowie Małopolskim 45 000,00 zł  

 

11.

Budowa chodnika na os. Słonecznym w Głogowie Małopolskim 30 000,00 zł  

12.

Wykonanie nakładki na ul. Długiej w Głogowie Małopolskim 30 000,00 zł  

 

13.

Wykonanie projektu chodnika na ul. Polnej w Głogowie Małopolskim 20 000,00 zł    

14.

Budowa ul. Szopena w Głogowie Małopolskim 300 000,00 zł  

 

15.

Wykonanie nakładki na drodze za sklepem GS do mostu w Wysokiej Głogowskiej 50 000,00 zł  

 

16.

Budowa drogi w Budach Głogowskich (do ośrodka Caritas) 100 000,00 zł  

 

17.

Budowa parkingu i ronda przy Domu Ludowym w Hucisku 20 000,00 zł  

 

18.

Budowa drogi w kierunku cmentarza w Stykowie 30 000,00 zł  

 

19.

Budowa chodnika w Stykowie 50 000,00 zł  

 

20.

Wykonanie projektu parku w Rogoźnicy 40 000,00 zł  

 

21.

Budowa drogi  w Rudnej Małej (w kierunku firmy Vidok) NPPDL 780 420,00 zł  

 

22.

Budowa chodnika w Miłocinie 100 000,00 zł  

 

23.

Budowa chodnika w Budach Głogowskich 232 000,00 zł  

 

24.

Budowa chodnika w Przewrotnem 150 000,00 zł  

 

25.

Budowa chodnika w Pogwizdowie Starym 288 199,97 zł  

 

26.

Budowa chodnika w Rogoźnicy i Rudnej Małej 600 000,00 zł  

 

27.

Realizacja projektu „PseAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” (RPO WP) 171 462,00 zł  

 

28.

Modernizacja szkoły w Hucisku 60 000,00 zł  

 

29.

Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Przewrotnem 20 000,00 zł  

 

30.

Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Styków (Janciówka) 3 000,00 zł  

 

31.

Budowa oświetlenia w Budach Głogowskich (Zacinki) 14 000,00 zł  

 

32.

Wymiana oświetlenia na stadionie w Głogowie Małopolskim 20 000,00 zł  

 

33.

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Głogowie Małopolskim 50 000,00 zł  

 

 34. Budowa oświetlenia w Wysokiej Głogowskiej (koło firmy Stolares) 50.000,00 zł  

 

 35. Wykonanie projektu oświetlenia drogi w Wysokiej Głogowskiej (osiedle Iglopol) 3 300,00 zł  

 

 35. Budowa oświetlenia Styków (Kamieniec) 20 000,00 zł  

 

36. Budowa oświetlenia Zabajka -  Głogów Małopolski 80 000,00 zł  

 

 37. Budowa oświetlenia Lipie - Rogoźnica 50 000,00 zł  

 

38. Wykonanie projektu oświetlenia drogi Miłocin – Rudna Wielka 40 000,00 zł

 

 39. Projekt i modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim 140 000,00 zł  

 

 40. Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Rogoźnicy 13 369,70 zł  

 

 41. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej 6 178,45 zł  

 

 42 Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Rudnej Małej 6 000,00 zł  

 

 43 Budowa Domu Ludowego w Budach Głogowskich 700 000,00 zł  

 

 44 Modernizacja Domu Ludowego w Przewrotnem 20 000,00 zł  

 

45 Modernizacja Domu Ludowego w Hucisku 20 000,00 zł  

 

 46 Modernizacja Domu Ludowego w Pogwizdowie Starym 10 000,00 zł  

 

 47 Modernizacja Domu Ludowego w Stykowie 50 000,00 zł  

 

 48 Modernizacja Domu Ludowego w Zabajce 10 000,00 zł  

 

 48 Modernizacja Domu Ludowego w Lipiu 40 000,00 zł  

 

 49 Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim 143 843,66 zł  

 

 50 Budowa podłogi tanecznej w Stykowie 10 000,00 zł  

 

 51 Budowa podłogi ze sceną i zadaszeniem w Wysokiej Głogowskiej  44 828,28 zł  

 

 52 Budowa siłowni terenowej w Głogowie Małopolskim 30 000,00 zł    
 53 Budowa strefy rekreacji na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim 20 000,00 zł    
 54 Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim 25 000,00 zł    
 55 Budowa bieżni boiska sportowego w Pogwizdowie Starym 10 507,68 zł    
 56 Budowa placu zabaw w Pogwizdowie Nowym  9 713,80 zł    
 57 Budowa placu zabaw koło  Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej 20 000,00 zł     
 58 Budowa ogrodzenie boiska sportowego przy szkole w Pogwizdowie Starym  20 000,00 zł    
 59 Projekt budowy budynku sportowego w Pogwizdowie Nowym 40 000,00 zł    
 60 Modernizacja boiska sportowego w Miłocinie  10 000,00 zł    
 61 Budowa chodnika w Budach Głogowskich (Kmiecie) 9 000,00 zł    
 62  Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie kompleksów leśnych w Budach Głogowskich 18 034,04 zł    
 63        
 64        
 65        
 67        
68        
69        
 70        

Odpady 2014

Drukuj
Utworzono: czwartek, 09, styczeń 2014

Czytaj więcej: Odpady 2014

Rusza Rodzina 3+

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 19, sierpień 2013

sdasdsad

Czytaj więcej: Rusza Rodzina 3+

Joomla Business Templates by template joomla